NO.40 宇翔 170/68/36y

陽光體健、古銅肌膚、高學歷高顏質輕熟男
風趣健談、服務親切!
  • manspa
  • gayspa
  • manspa
服務時段   最後一周,敬請把握
【有四手服務、有外出服務】
日期   02/06     02/07   02/08   02/09    02/10     02/11      02/12  
星期   一    二     三
開始
時間
15:00 11:00 11:00 12:00 12:00    
結束
時間
20:00 23:00 20:00 20:00 23:00