NO.9 諾亞 Noah 166/63/27y

新人上線 !! 濃眉大眼帥男孩、黝黑健康皮膚、活潑陽光、
精瘦結實肌肉線條明顯、技術純熟到位、服務親切。
  • manspa
  • gayspa
  • manspa
服務時段 
【有四手服務】有外出服務
日期   11/28   11/29 11/30   12/01    12/02     12/03      12/04  
星期  一 三     四       五       六       日   
開始
時間
13:00 18:00 13:00 13:00 13:00 off 13:00
結束
時間
21:00 21:00 21:00 19:00 21:00 off 21:00